Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp bilim temelli bir yaklaşımdır, hastalığın altında yatan nedenleri araştırır, hasta merkezli olarak çalışır ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri sunar. Her birey için problemlerin temel nedenlerini ele alarak; ruh, zihin, beden üçgeninde bütünsel iyilik yaklaşımı oluşturur.

Koruyucu, önleyici ve kişiye özeldir.

Hastanın doğumundan şu anki ana kadarki tüm sağlık geçmişini dikkate alır.

Her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerini ayrıntılı bir şekilde araştırır ve bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve daha iyi sonuçları almak için kullanır.

Tüm bedenin sürekli sağlıklı olmasını hedefler.

Yaşam tarzınız, beslenmeniz ve genetik faktörleriniz göz önüne alınır ve Modern Tıbbın fizyoloji, biyokimyasını standart tıpta uygulanan genetik testleri tedavide kullanır.

Dengesizlikleri ve/veya toksik maruziyetleri ve bunların bireyin genetiğiyle olan etkileşimlerini saptamak için gelişmiş tanı testlerinden yararlanır.

Vücudun metabolizmasını, hormon dengesini hücre içi vitamin ve mineral düzeylerini göz önünde bulundurarak tedavi planlar.

Beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi gibi hastalığa götüren veya mevcut hastalığın daha ağır seyretmesine neden olan durumları ele alır ve hastada yanlış giden olayı değil, niçin o duruma geldiğini araştırarak kök nedeni bulmayı hedefleyerek çözüme kavuşturur.

Tıp organ ile ilgilenirken fonksiyonel tıp organizmaya iner. Kök nedenleri tersine çevirmek veya iyileştirmek ve hastayı optimize edilmiş bir sağlık düzeyine taşımak için bütünsel ve bireyselleştirilmiş bir plan önerir.

Hastaya, mevcut sağlık durumunun kontrolünü ele alma ve yaşam boyu iyilik gücü verir. Tedavi süreci boyunca hastayı dahil etmeye ve eğitmeye öncelik verir.

Fonksiyonel Tıp modeli, sorunların altında yatan kök nedenleri ele almak ve en uygun sağlığa, iyileşmeye kavuşmak için hastaları, hekimleri, diyetisyenleri ve sağlık koçlarını birlikte çalışmaya teşvik eder.

 

İlkeleri ve Teknikleri
Uygulamak...

Fonksiyonel Tıp
Fonksiyonel tıp bilim temelli bir yaklaşımdır, hastalığın altında yatan nedenleri araştırır, hasta merkezli olarak çalışır ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri sunar. Her birey için problemlerin temel nedenlerini ele alarak; ruh, zihin, beden üçgeninde bütünsel iyilik yaklaşımı oluşturur.
Fonksiyonel Beslenme
Besin dengelerini ve uygun fizyolojik işleyişi yeniden sağlamak için kişiye özel olarak diyeti optimize etme uygulamasıdır. Fonksiyonel Beslenme modelinde gıda, enerji, bağlantı, bilgi ve ilaçtır. Koçlar, her danışana, kişiye özel ihtiyaçları ile uyumlu yiyecekleri ve/veya yeme planlarını seçmede yardımcı olmak için eğitilmiştir.
Pozitif Psikoloji
Bir kişinin güçlü yanlarının fizyolojik sağlık ve esenliğine nasıl katkıda bulunduğuna dair bilimsel çalışma. Koçlar, refahı teşvik eden beş faktörden yararlanır - olumlu duygu, bağlılık, ilişkiler, anlam,amaç ve başarı. Danışanlar, yeni yaşam tarzı alışkanlıklarını benimserken, kişisel güçlü yönlerini yaratıcı yollarla geliştirme yetkisine sahip olurlar.
Yeme Psikolojisi
Çeşitli faktörlerin yiyecek seçimleri ve yeme davranışlarımız hakkındaki duygularımızı nasıl etkileyebileceğini araştırır. Koçlar, danışanlarının yemekle olan ilişkilerini keşfetmelerine ve yeniden çerçevelendirmelerine yardımcı olacak donanıma sahiptir. Danışanlar daha dikkatli yemeye başlamaya ve yiyeceklerin kendilerini nasıl hissettirdiğinin farkına varmaya davet edilir.
Zihin-Beden Tıbbı
Düşüncelerin, duyguların, sosyal etkileşimlerin, ruhsal bağlantıların ve davranışsal seçimlerin fiziksel refah ve uzun vadeli sağlıkla nasıl etkileşime girdiğine dair bilimsel çalışma. Koçlar, fizyolojik sağlık ve esenliğe olumlu katkıda bulunan zihin-beden tekniklerini kolaylıkla uygulatabilirler.
Temel Koçluk Yetkinlikleri
Güncelleniyor...